Rijopleidingen

Wij verzorgen de rijopleidingen voor alle mogelijke categorieen, maak hieronder een selectie voor meer informatie:

Categorie A

Categorie B

Categorie B automaat

Categorie BE

Categorie C

Categorie CE

Categorie D


Categorie A

Theorie-examen
Wanneer je het motorrijbewijs A wilt halen moet je eerst slagen voor het bijbehorende theorie-examen, dit geldt ook wanneer je rijbewijs B al hebt.

Heb je geen theoriecertificaat A maar wel een geldig rijbewijs B of een militair theoriecertificaat A, dan mag je met de praktijkopleiding beginnen. Wie dat niet heeft moet voor de praktijkopleiding eerst het theoriecertificaat A halen. Tijdens de rijlessen moet je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben. Je moet tenminste 18 jaar zijn om aan het theorie-examen te mogen deelnemen. Het certificaat is 1 jaar geldig en je dient het voor aanvang van het praktijkexamen aan de examinator laten zien.

Vanaf 1 april 2004 mag je het examen voertuigbeheersing ook doen als je een rijbewijs B hebt, echter bij examen verkeersdeelneming moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat.

Het is verstandig om voor het  theorie-examen eerst een theorie cursus te volgen om zo de slagingskansen te vergroten. Deze worden door ons verzorgd in onze locatie Bergweg 209a op de maandagavond. Niet onbelangrijk, ze zijn voor onze leerlingen gratis.

Praktijkexamen
Het praktijkexamen voor de motor is er in twee categorieŽn, een lichte (A beperkt)en een zware categorie zonder beperkingen (A). Als je jonger bent dan 21 jaar, moet je het examen afleggen op een lichte motor met een vermogen van minder dan 35 KW. De cilinderinhoud van de motorfiets moet meer zijn dan 120 cc en hij dient minstens 100 kilometer per uur te kunnen rijden .

Ben je 21 jaar of ouder, dan kun je kiezen. Een zware motor moet wel een vermogen hebben van 35 KW of meer.

Als je slaagt voor een examen op een lichte motor (ongeacht je leeftijd) krijg je een rijbewijs met een beperkte bevoegdheid. Je mag dan 2 jaar lang alleen rijden op een motor met een vermogen van te hoogste 25 KW en 0.16 KW per kilo lediggewicht van de motor. Pas na 2 jaar mag je dan overstappen op een zwaardere motor, maar daar hoeft niet opnieuw examen voor worden gedaan.

Slaag je op een zwaardere motor dan krijg je een rijbewijs zonder beperkingen en mag je daarmee direct op elke motor rijden .

Er zijn de laatste jaren wat wijzigingen in het examen gekomen. Sinds 30-09-2003 gelden kledingseisen voor het praktijkexamen voor de motor. Vanaf 1 april 2004 is het motorexamen opgedeeld in twee examens, namelijk Voertuigbeheersing en Verkeersdeelneming.
 

Naar bovenCategorie B

Theorie-examen
Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat.

Dat theoriecertificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten aan de examinator.

Je mag alleen theorie-examen doen als 18 jaar of ouder bent.

Het is verstandig om voor het  theorie-examen eerst een theorie cursus te volgen om zo de slagingskansen te vergroten. Deze worden door ons verzorgd in onze locatie Bergweg 209a op de maandagavond. Niet onbelangrijk, ze zijn voor onze leerlingen gratis.

Praktijkexamen
Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Je rijbewijsdocument krijg je niet van het CBR,.maar dat wordt verstrekt door de gemeente waar je woont. Je dient bij de gemeente de rijvaardigheids- en geschiktheidsverklaring te overleggen die verstrekt worden door het CBR wanneer je slaagt voor het praktijkexamen.

Het is niet verstandig om eerder praktijkexamen te doen dan dat je goed voorbereid bent. Je hebt namelijk na het eerste praktijkexamen nog 3 herkansingen, daarna mag je 5 jaar geen examen meer doen bij het CBR. Dit geldt trouwens voor alle categorieŽn.
 

Naar boven

Categorie B automaat

Categorie B automaat is er specifiek voor mensen die moeite hebben om tijdens het rijden extra handelingen te moeten verrichten zodat ze te weinig concentratie hebben voor de gebeurtenissen op de weg. Voor de Categorie B automaat zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor schakel, met dien verstande dat, wanneer je slaagt voor categorie B met aantekening Automaat je alleen een rijbevoegdheid krijgt voor een personenauto uitgerust met een automatische versnellingsbak. Wil je later toch in een schakelauto gaan rijden dan moet je een aanvullend examen doen voor deze categorie. Andere mogelijkheid is dat als je een vervolgexamen gaat doen met een voertuig van de categorie BE of een zwaarder voertuig van de categorie C of D schakel, dan verdwijnt de aantekening automaat.
 

Naar boven


Categorie BE

Praktijkexamen
Voor deelname aan het praktijkexamen voor de categorie rijbewijs BE is een rijbewijs B en een gezondheidsverklaring voldoende. Je hoeft hier voor geen theorie-examen te doen. Wanneer je met een personenauto met daar aangekoppeld een aanhangwagen waarvan de max. massa (dat is lediggewicht + het laadvermogen) meer bedraagt dan 750 kg of wanneer de max.massa van de aanhangwagen hoger is dan van het trekkende voertuig of wanneer de max.massa van het trekkende voertuig + de aanhangwagen opgeteld meer bedraagt dan 3500 kg, dan moet je in het bezit zijn van het rijbewijs BE. Je kunt dus met deze categorie direct rijlessen nemen en aansluitend praktijkexamen gaan doen. Vraag gerust naar onze brochure.

Naar boven


Categorie C

Theorie-examen
Je hebt een rijbewijs C (vrachtwagen) nodig, wanneer je met een motorvoertuig wilt gaan rijden waarvan de max.massa (lediggewicht +laadvermogen) meer bedraagt dan 3500kg. Om in het bezit te komen van dit rijbewijs moet je 3 theorie-examens doen en 1 praktijkexamen.

De 3 theorie-examens zijn:    - Verkeer C
                                            - Administratie goederenvervoer rijbewijs.
                                            - Techniek rijbewijs.
 

Voor deze 3 vakken geven wij cursus in onze locatie Bergweg 209a op woensdag- en donderdagavond. Het is ook zeer aan te bevelen deze cursussen te volgen om de slagingskans te vergroten. Ook hier geldt niet eerder examen doen voordat je de stof goed beheerst. Wanneer je slaagt voor theorie verkeer C dan is deze uitslag 1 jaar geldig, je mag hieraan deelnemen wanneer je in het bezit bent van het theoriecertificaat Cat B of rijbewijs cat B.

Wanneer je slaagt voor Administratie Goederenvervoer en Techniek, dan zijn deze 2 jaar geldig. Je mag daar aan deelnemen wanneer je minimaal 17 jaar bent..

Praktijkexamen
Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen cat C moet je aan de examinator een geldig rijbewijs Cat B tonen, 3 positieve uitslagformulieren (Verkeer C,Administratie Goederenvervoer en Techniek) en een verklaring van geschiktheid. De verklaring wordt verstrekt door de geneeskundige afdeling van het CBR wanneer je een volledig ingevuld geneeskundig verslag inlevert, gedeeltelijk door u zelf (Eigenverklaring) en gedeeltelijk door een Arbo-dienst ingevuld. Deze moet dan samen met de verklaring van rijvaardigheid afgegeven worden bij de gemeente waar u woont om het rijbewijs document te kunnen krijgen.
Indien u een aantekening automaat op uw B rijbewijs had zal deze aantekening na een succesvol C examen schakel komen te vervallen. Informeer gerust naar de flexibele leestijden en mogelijkheden van de rijlessen.

Naar boven


Categorie CE

Praktijkexamen
Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen voor de categorie E achter C moet je in het bezit zijn van het rijbewijs B en C. Dit moet getoond worden aan de examinator samen met een verklaring van geschiktheid voor deze categorie. Deze kan direct bij de geneeskundige afdeling van het CBR worden aangevraagd als het geneeskundige verslag van de categorie C nog niet ouder is dan 3 jaar. Je moet wel weer een eigenverklaring invullen en deze opnieuw indienen bij het CBR, maar je hoeft dan niet naar de Arbo-dienst om te keuren. Wanneer het geneeskundige verslag van de cat C wel ouder is dan 3 jaar, dan moet je ook weer naar de Arbo-dienst om te keuren. Als je slaagt tijdens dit examen ontvang je van de examinator een verklaring van rijvaardigheid. Met deze verklaring, de verklaring van geschiktheid, 2 pasfotoís en het oude rijbewijs kun je naar de gemeente. Van de gemeente waar je woont ontvang je dan een nieuw rijbewijs met de nieuwe categorie bijgeschreven. Meer weten? Neem dan kontakt met ons op!
 

Naar boven


Categorie D

Theorie-examen
Wil je chauffeur worden van een motorvoertuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen de bestuurder niet meegerekend (autobus), dan moet je om in het bezit te komen van dit rijbewijs 3 theorie-examens en 1 praktijkexamen doen.

De 3 theorie-examens zijn:    - Verkeer D
                                            - Administratie Personenvervoer rijbewijs.
                                            - Techniek rijbewijs
 

Het uitslagformulier van Verkeer D is 1 jaar geldig en de uitslagformulieren Administratie Personenvervoer en Techniek zijn 2 jaar geldig.

Om deel te mogen nemen aan deze examens moet je minimaal 21 jaar oud zijn. Voor het theorie-examen Techniek kun je vrijstelling krijgen wanneer je in het bezit bent van het uitslagformulier wat behaald is voor de categorie C als deze niet ouder is dan 2 jaar.

Praktijkexamen
Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen categorie D,  moet je een rijbewijs bezitten van de cat B en minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van 3 geldige uitslagformulieren n.l. Verkeer D, Administratie Personenvervoer en techniek. Tevens moet je een verklaring van geschiktheid kunnen tonen, die verkrijgbaar is bij de geneeskundige afdeling van het CBR na inlevering van een ingevulde eigen verklaring en een geneeskundig verslag van een Arbo-dienst.

Wanneer je slaagt voor het praktijkexamen categorie D, ontvang je van de examinator een verklaring van rijvaardigheid. Met deze verklaring, de verklaring van geschiktheid, 2 pasfotoís en het oude rijbewijs kun je bij de gemeente waar je woont een nieuw rijbewijs ontvangen.
 

Naar boven


[ Start ]  [ Wie zijn Wij ? ]  [ Rijopleidingen ]  [ Chauffeur Diploma' s ]  [ Ondernemer Diploma's ] [ Transport ]